ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Προγραμματική σύμβαση με τίτλο ” ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ…

11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών

11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών Η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία…

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ…