ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα « Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Απριλίου 2024 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανίων . Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Χανίων ,κ. Αντώνης Ροκάκης. Οι Βουλευτές του ν. Χανίων, κα. Σέβη Βολουδάκη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση  για τη Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης . Συντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκας καθώς και η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Ελευθεριάδου – Γκίκα Άννα. Την έναρξη της εκδήλωσης
  Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία με την
  Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ  στα πλαίσια του έργου  με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτη» Άξονας Προτεραιότητας 1.3 «Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις » , Κωδικός ΟΠΣ 5214799 του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025,  προγραμματίζει σε συνεργασία με την
TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο