ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 του έργου με τίτλο πράξης «  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5224322, ΕΠ: 78- Αξ:5.6 – Υποδομές και δράσεις σύγχρονου Πολιτισμού- Πρόσκλ.:Π78-317 – ΑΑ:7818 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης  προσκαλεί  την Εταιρεία
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου με τίτλο πράξης «  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5224322, ΕΠ: 78- Αξ:5.6 – Υποδομές και δράσεις σύγχρονου Πολιτισμού- Πρόσκλ.:Π78-317 – ΑΑ:7818 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης  προσκαλεί  την Εταιρεία
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 του έργου με τίτλο πράξης «  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5224322, ΕΠ: 78- Αξ:5.6 – Υποδομές και δράσεις σύγχρονου Πολιτισμού- Πρόσκλ.:Π78-317 – ΑΑ:7818 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης  προσκαλεί  τον Στυλιανό
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 του έργου με τίτλο πράξης «  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5224322, ΕΠ: 78- Αξ:5.6 – Υποδομές και δράσεις σύγχρονου Πολιτισμού- Πρόσκλ.:Π78-317 – ΑΑ:7818 από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης  προσκαλεί  τον Παραδοσιακό
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.προτίθεται να υλοποιήσει την  διοργάνωση πενθήμερων  εκδηλώσεων με τίτλο: “Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα” στο προαύλιο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου, πλ. Δημοτικής Αγοράς (24-28 Ιουλίου 2024). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης γίνεται κατόπιν σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ και της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.προτίθεται να υλοποιήσει την  διοργάνωση πενθήμερων  εκδηλώσεων με τίτλο: “Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα” στο προαύλιο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου, πλ. Δημοτικής Αγοράς (24-28 Ιουλίου 2024). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης γίνεται κατόπιν σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ και της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.προτίθεται να υλοποιήσει την  διοργάνωση πενθήμερων  εκδηλώσεων με τίτλο: “Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα” στο προαύλιο του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου, πλ. Δημοτικής Αγοράς (24-28 Ιουλίου 2024). Η υλοποίηση της ως άνω δράσης γίνεται κατόπιν σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης ΑΕ και της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και
Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ έχοντας υπόψη την με  αρ. 8 Απόφαση του 5ου ΔΣ/3-7-2024  της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ και τις ανάγκες που επιβάλλουν την δαπάνη της υπηρεσίας ανακοινώνει πρόσκληση για απευθείας ανάθεση υποστήριξης διοικητικών υπηρεσιών καθηκόντων διευθυντή όπως αυτές αναγράφονται στο καταστατικό της Εταιρείας. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί το διάστημα 01  Ιουλίου 2024 έως
TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο