Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.

Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.) με την ονομασία Αναπτυξιακή ν. Χανίων ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του ΟΑΔΥΚ (νυν ΟΑΚ) και  της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) τη διαχείριση της ως τότε Περιφερειακής  Αγοράς Χανίων (οπωροκηπευτικών προϊόντων) και του κτιριακού συγκροτήματος στην Αγυιά.  Σκοπός ήταν το κτηριακό συγκρότημα να λειτουργήσει πλέον ως εκθεσιακός αναπτυξιακός χώρος με την ονομασία «Μεσογειακό  Αναπτυξιακό Κέντρο Κρήτης» 2004-2006.

Το 2017 η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην αναδιοργάνωση του εταιρικού σχήματος της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ , για την αξιοποίηση της ως αναπτυξιακού βραχίονα της Περιφέρειας καθώς είναι η μοναδική Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης. Στο εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχει πλειοψηφικά η Περιφέρεια Κρήτης και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

 • η Περιφέρεια Κρήτης 56,71%
 • ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. 43,29%
Ιστορική Ανασκόπηση Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Εγκαταστάσεων Εκθεσιακού - Αναπτυξιακού Κέντρου Αγυιάς
1985

Ίδρυση Οργανισμού ΣΚΟΠ

Ίδρυση Οργανισμού ΣΚΟΠ (Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων).

1988-1992

Κατασκευή της Περιφερειακής Αγοράς Χανίων (ΠΑΧ).

Παράδοση του έργου στον ΣΚΟΠ.

1994

Ματαίωση του αρχικού σχεδίου λειτουργίας των Περιφερειακών Αγορών

Ματαίωση του αρχικού σχεδίου λειτουργίας των Περιφερειακών Αγορών και αποδοχή πρότασης τοπικών φορέων για αλλαγή χρήσης της Περιφερειακής Αγοράς Χανίων (ΠΑΧ) και αξιοποίησης της για τις ανάγκες του τόπου.

1996

Διενέργεια Εμπορικής Έκθεσης

Διενέργεια Εμπορικής Έκθεσης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο της ΠΑΧ με παράλληλες ενέργειες προς το Υπουργείο Γεωργίας για διευθέτηση του νομικού καθεστώτος διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος.

1997-1998

Διάλυση του ΣΚΟΠ με το ν. 2538/1-12-1997

Διάλυση του ΣΚΟΠ με το ν. 2538/1-12-1997 και ρύθμιση των εκκρεμοτήτων των τριών Περιφερειακών Αγορών που είχαν ολοκληρωθεί ή ημιτελώς κατασκευαστεί. Η ιδιοκτησία τους αναλαμβάνεται προσωρινά από το Υπουργείο Γεωργίας έως ότου σύμφωνα με τον ίδιο νόμο παραχωρηθεί η ΠΑΧ σε εταιρεία που θα συστήσουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο ΟΑΔΥΚ και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, αφού προηγουμένως γίνει εκκαθάριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

Το 1998 ορίζεται η επιτροπή εκκαθάρισης της ΠΑΧ από τον Υπουργό Γεωργίας.

2003

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε»

Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων για σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας μαζί με ΟΑΔΥΚ και ΕΑΣ.

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας τον Ιούνιο του 2003 με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε».

Μετονομασία του συγκροτήματος της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων σε ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ (απόφαση Δ.Σ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε τον Αύγουστο του 2003.

2004-2006

Παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας της Περιφερειακής Αγοράς Χανίων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

Απόφαση παραχώρησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφερειακής Αγοράς Χανίων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. από τον Υπουργό Γεωργίας.

Εκπόνηση από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. σχεδίου αξιοποίησης του χώρου ως Εκθεσιακού Αναπτυξιακού Πολυχώρου με χρηματοδότηση του Υπ. Οικονομικών.

Πρόταση μεταστέγασης του ΟΑΔΥΚ και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Χανίων .

Διοργάνωση 2ημερών εκδηλώσεων επί τρία συνεχόμενα έτη με τίτλο «ΚΡΗΤΗ –ΓΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» σε συνεργασία με τη Νομαρχία και τους ΟΤΑ του ν. Χανίων.

2007-2009

Μεταστέγαση

Μεταστέγαση στο κτηριακό συγκρότημα της Αγυιάς του ΟΑΔΥΚ (νυν ΟΑΚ) και απόφαση για μεταστέγαση και της ΔΑΟΚ η οποία πραγματοποιήθηκε το 2009.

2009-2017

Λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα

Μη χρήση και αξιοποίηση λοιπών χώρων του κτηριακού συγκροτήματος.
Ύπαρξη αρκετών λειτουργικών και διαχειριστικών θεμάτων των αναξιοποίητων υποδομών.

2018-

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας (Περιφέρεια Κρήτης 56,71% και ΟΑΚ 43,29%). Νέα εταιρική σύνθεση και τροποποίηση καταστατικού λειτουργίας.

Σήμερα

Στους σκοπούς της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ περιλαμβάνονται:

 • Η διαχείριση της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, με κύρια δραστηριότητα την οργάνωση εκθέσεων και τη δημιουργία Αναπτυξιακού Εκθεσιακού Κέντρου με προσανατολισμό τοπικό, περιφερειακό και διεθνή με ευρεία εκθεσιακή θεματολογία και με ιδιαίτερη μέριμνα στην προβολή και διακίνηση των κρητικών προϊόντων και δη των αγροδιατροφικών καθώς και των αγροτικών παραγωγικών μέσων , μεθόδων και εφοδίων. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων που της παραχωρούνται προς χρήση και εκμετάλλευση στο πλαίσιο των σκοπών της, η δημιουργία εκθεσιακών-μουσειακών, εκπαιδευτικών-διαδραστικών χώρων, θερμοκοιτίδων, ανοικτών εργαστηρίων κ.α., η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων, η έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.α. εντύπων καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ενασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

Ακολούθως στους σκοπούς της παρούσας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η επέκταση, διαχείριση και αξιοποίηση της υποδομής και του περιβάλλοντος της περιφέρειας Κρήτης
 • Ο σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων με την κατάρτιση προτάσεων, υποβολή και προετοιμασία φακέλων για τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων και πόρων για ίδιο λογαριασμό ή και τρίτων φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η δημιουργία ειδικών ταμείων διαχείρισης κεφαλαίων ή πιστωτικών φορέων για την στήριξη των επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών εγχειρημάτων στη περιφέρεια Κρήτης.
 • Η επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών προς φορείς και επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης , η αξιοποίηση της περιουσίας των, η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων τους
 • Η ανάληψη κάθε μορφής πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη, προαγωγή και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προγραμματισμένη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Η κατάρτιση, εκπόνηση, συμμετοχή και εκτέλεση δράσεων κυκλικής οικονομίας.
 • Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ή διανομή ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς.
 • Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

 

Σχετικά αρχεία:  Καταχώρηση ΓΕΜΗ Ισχύων Καταστατικό (Υπό Δημοσίευση)

Το Νομικό πλαίσιο Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ για τη σύσταση και λειτουργία της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/30.6.2006) και ν.4548/2018.

Η Εταιρεία λειτουργεί ως μια Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ β’ βαθμού και είναι Ν.Π.Ι.Δ.. Είναι η μοναδική επιχείρηση η οποία έχει τη μορφή αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας και στην οποία η Περιφέρεια μπορεί να κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των παραγράφων του άρθρου 194 του ν. 3852/2010.

Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας κατόπιν απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου της και σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων του κ.ν. 2190/1920.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/ 03.03.1994) όπως ισχύουν. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ Α'206/8.10.1997). Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατό όργανό της.

Η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)στο οποίο συμμετέχουν έξι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και τρείς εκπρόσωποι του Ο.Α.Κ. οριζόμενοι κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων τους.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. με θητεία έως 31/01/2027 αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Φλεμετάκης Ευστρατιος, Περιφερειακός Σύμβουλος,

Αντιπρόεδρος: Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα που σχετιζεται με τη διασύνδεση του Πρωτογενή Τομέα με τον Τουρισμό στην Π.Ε Χανίων,

Μέλη ΔΣ:

Βάμβουκας Μιχαήλ : Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας της Π.Κρήτης,

Κοπάσης Ελευθέριος, Δ/ντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ο.Α.Κ Α.Ε,

Κουτεντάκη Θεοδώρα: Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην Π.Κρήτης,

Μανούσακας Ιωάννης (Βλαντάς):Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε Χανίων,

Μηλιδάκης Ευστράτιος: Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε 

Χαριτάκη - Μακράκη Χρυσάνθη : Εντεταλμένη Περιφερειακός Σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε Χανίων,

Παπαδογιάννης Αριστείδης: Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 

Διεύθυνση: Πετραντωνάκη - Καλογερή Μαρία, Φυσικός, MSc Ιατρικής Φυσικής, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος ([email protected]),

Διοικητική υποστήριξη : Λουγιάκη Μαρία, Ανδρεαδάκη Νίκη

Λογιστική υποστήριξη: Πατινιωτάκης Ιωάννης

Coming Soon

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο