ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΦΥΛΑΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα Δυτικής Κρήτης και Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ για τη Λειτουργία, Εποπτεία, Φύλαξη, Επισκεψιμότητα κτιρίου πρώην Υδροηλεκτρικού Σταθμού, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στην Αγυιά Χανίων.

Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ αναλαμβάνει τη λειτουργία του κτιρίου του πρώην Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Αγυιάς ως εκθεσιακός χώρος προσβάσιμος για το ευρύ κοινό, την εποπτεία και φύλαξη του χώρου, την επισκεψιμότητα και την λειτουργία αναψυκτήριου σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα χώρο, την προσέλκυση και διευκόλυνση επισκεπτών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα παραγωγής ενέργειας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και εξειδικευμένων επιστημόνων και σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, το ΤΕΕ, την εκπόνηση ετήσιου προγράμματος περιήγησης στο Μουσείο, της διατύπωσης προτάσεων ανάπτυξης εποπτικών ή ψηφιακών μέσων κλπ.

Περίοδος Υλοποίησης: Δώδεκα Έτη

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://myhs.gr/

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο