ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ και Περιφέρειας Κρήτης με την Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ ΑΕ Φορέα Υλοποίησης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη διαχείριση και ανάδειξη υποδομών που συμβάλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2021-2022. Η πρώτη δράση αφορά την συντήρηση, επίβλεψη και αποκατάσταση ενός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών των Δήμων του νομού Χανίων που αναδείχθηκε και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο « Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Νομό Χανίων» και αφορά τη δημιουργία 60 περίπου φυσιολατρικών /πεζοπορικών διαδρομών σε διάφορες τοποθεσίες των Δήμων της Π.Ε Χανίων στις οποίες πέρα από τις γενικές εργασίες αποκατάστασης λαμβάνουν χώρα εργασίες σήμανσης και ανάπτυξης εταιρικής ταυτότητας. Οι δύο επόμενες δράσεις αφορούν την καταγραφή και χαρτογράφηση ενός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών και ενός δικτύου διαδρομών via Ferrata στο ν. Χανίων. Τέλος η τέταρτη δράση αφορά μελέτη για τη διαμόρφωση και διαχείριση της αλυσίδας προσβασιμότητας για τη διαδρομή Α.μ.ε.Α. στο φαράγγι της Σαμαριάς σε συνέχεια της πρότασης που έχει υποβάλει η διεύθυνση Δασών Χανίων στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής στο φαράγγι της Σαμαριάς ώστε να μπορούν να το διασχίζουν και ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα.

Περίοδος Υλοποίησης: 24 μήνες
Κατάσταση: Σε εξέλιξη

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο