Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τριήμερο Καινοτομίας με τίτλο InnoDays 2023.

Tο τριήμερο καινοτομίας  θα πραγματοποιηθεί στις 24 – 26 Νοεμβρίου 2023,…

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων στην Κρήτη

Το έργο με τίτλο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου και…

Ποιοτικό Ελαιόλαδο “A.I.M.-H.Q. OIL” Artificial Intelligent Machine Learning High Quality – Extra Virgin Olive OIL

Το έργο με τίτλο : Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση…

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Προγραμματική σύμβαση με τίτλο ” ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ…