ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. και την ΕΤΑΜ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» (CPV 79415200-8) ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, δημιούργησε ψηφιακή έκδοση (e-book) με τίτλο: «Κοινωνικό-Οικονομικά Στοιχεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες και Ανάγκες των Περιοχών στην Κρήτη. Εργαλεία Χωρικού Σχεδιασμού Κοινωνικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης». Η έκδοση έχει ως στόχο να παρουσιάσει το προφίλ της Περιφέρειας Κρήτης, των Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και των Δήμων σε μια σειρά από ζητήματα, όπως δημογραφικά,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η ενημερωτική εκδήλωση  για τη Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης . Συντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκας καθώς και η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Ελευθεριάδου – Γκίκα Άννα. Την έναρξη της εκδήλωσης
    Το έργο με τίτλο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου και Ακρωνύμιο JOINOUT, κωδικός: ΓΓ2CL-0359457, MIS 5184343, της Δράσης«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/2 η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την προμήθεια της υπηρεσίας «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» (CPV 79415200-8), για το έργο με τίτλο: Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου και Ακρωνύμιο JOINOUT, κωδικός: ΓΓ2CL-0359457, MIS 5184343, της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/2 η Πρόσκληση – Επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Σύμβαση Υnεργολαβίας ανάμεσα στην Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε. και την ΕΤΑΜ Α.Ε. για ro Παραδοτέο Πl.1.2 Έκθεση – Σχέδιο Εμπορικοποίησης στα πλαίσια του με κωδ. Πράξης ΜΙΣ 5184342 έργου με τίτλο «Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης
  Πρόσκληση για Υπηρεσίες Υπεργολαβίας για το Παραδοτέο Π1.1.2 Έκθεση- Σχέδιο Εμπορικοποίησης στα πλαίσια του με κωδ. Πράξης ΜΙΣ5184342 έργου με τίτλο «Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας [ΓΓ2CL
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο τριήμερο Καινοτομίας  της Περιφέρειας Κρήτης  «InnoDays  2022». Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει τριήμερο με αναφορά στην Καινοτομία  και το οικοσύστημα της Περιφέρειας Κρήτης,  με τίτλο  InnoDays 2022 . Το τριήμερο καινοτομίας InnoDays  2022 θα πραγματοποιηθεί  στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες Ηρακλείου) και φορέας
TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο