ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά, ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Αγυιά βραβεύτηκε αποσπώντας το Greek Green Award της «6ης Διεθνής Έκθεσης Verde.Τec: Καινοτομία & Τεχνολογία για το Περιβάλλον» στην κατηγορία «Βραβείο Υδροηλεκτρικού Έργου – παραδείγματος προς μίμηση». Το βραβείο παρέλαβε ο νέος Πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ) και Περιφερειακός Σύμβουλος, Φλεμετάκης Ευστράτιος. Αν και
Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια
Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια
Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 4 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια
Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024 Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια
Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια
Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του ερευνητικού έργου μας με τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ” η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:45 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του “9ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς”. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί αμέσως πριν την επίσημη έναρξη των εγκαινίων του
Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. και την ΕΤΑΜ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Φιλοξενίας Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads) στην Κρήτη» (CPV 79415200-8) ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις
TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο