Υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση Ενοικίασης-Τοποθέτησης περιπτέρων στο «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στα Χανιά 20-24 Ιουλίου 2022

/ / Ανακοινώσεις

Υποβολή προσφορών για απευθείας ανάθεση Ενοικίασης-Τοποθέτησης περιπτέρων στο «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στα Χανιά 20-24 Ιουλίου 2022

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης  ΑΕ σας καλεί για την κατάθεση προσφορών για την ενοικίαση-τοποθέτηση περιπτέρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Μέγιστος Προϋπολογισμός δαπάνης :
Είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ  (28.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία 6/7/2022 ώρα 12.00 το μεσημέρι.