Ψηφιακή έκδοση (e-book) – Εργαλεία Χωρικού Σχεδιασμού

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, δημιούργησε ψηφιακή έκδοση (e-book) με τίτλο: «Κοινωνικό-Οικονομικά Στοιχεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες και Ανάγκες των Περιοχών στην Κρήτη. Εργαλεία Χωρικού Σχεδιασμού Κοινωνικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης». Η έκδοση έχει ως στόχο να παρουσιάσει το προφίλ της Περιφέρειας Κρήτης, των Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και των Δήμων σε μια σειρά από ζητήματα, όπως δημογραφικά, απασχόληση – ανεργία, αποστέρηση και κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες ομάδες, κοινωνικές υπηρεσίες και ανάγκες πολιτών και υπηρεσιών. Τα στοιχεία παρατίθενται ανά Δήμο, ανά Περιφερειακή Ενότητα και στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.

Το e-book είναι διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου: https://socialobservatory.crete.gov.gr/index.php?lang=gr&com=news&id=46