Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και προβολής κινηματογραφικών προβολών

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 4 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 4 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024 προσκαλεί την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ΑΜΚΕ, Παραγωγής και Διαχείρισης Πολιτισμού-Εκδόσεις, Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δράσεις να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και προβολής κινηματογραφικών προβολών.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Εδώ