Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης ενός museum theatre και εκτέλεσης 8 παραστάσεων αυτού

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024 προσκαλεί την Ατομική επιχείρηση με επωνυμία Ιώ Ασηθιανάκη, Theater 73100 να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης ενός museum theatre και εκτέλεσης 8 παραστάσεων αυτού.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Εδώ