Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διδασκαλίας προγραμμάτων STEAM συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας

/ / Featured, Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου με τίτλο « Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων και Ψηφιακής Ανάδειξης των Συλλόγων του ΜΥΗΣ Αγυιά», Κ.Α 2024ΝΠ50200001 και κωδ. Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5222955 του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» και κωδικό πρόσκλησης Π78-211, Α/Α/ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 7024 προσκαλεί τον Νίκο Μ. Αφεντάκη, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης MSc. Εκπαιδευτής STEAM – Ερευνητής – Εικονογράφος να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διδασκαλίας προγραμμάτων STEAM συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Επισυναπτόμενο αρχείο: Εδώ