ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ ΑΕ ανέλαβε την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». Τα στελέχη της εταιρείας σε συνεργασία με Εταιρεία Συμβούλων προχώρησαν στη μελέτη που αποσκοπεί στην ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης ως νευραλγικού παράγοντα στην εφαρμογή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, υπερθεματίζοντας τη σημασία της ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα κατά την οικονομική κρίση, με στόχο να αποτελέσει απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένας διευρυμένος χώρος που απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες καθώς και σε υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν ως σημείο αναφοράς την Περιφέρεια Κρήτης. Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται:

  • Στον εντοπισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση των σύγχρονων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Στον τρόπο και τα μέσα ουσιαστικής στήριξης και ενίσχυσης την κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τον εντοπισμό, αφενός των διαρθρωτικών προβλημάτων και την εύρεση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών λύσεων και αφετέρου στην αξιοποίηση των σημείων υπεροχής σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο σε όρους βιωσιμότητας και προοπτικής.
  • Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης στην Κρήτη μέσα από ένα καινοτόμο και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, το οποίο θα στηρίζει την προοπτική της επιχειρηματικότητας και θα συνδυάζει την παραγωγή πλεονάσματος με κοινωνικό αντίκτυπο.

Περίοδος Υλοποίησης: Δεκέμβριος 2020 έως Μάρτιος 2021

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο