ΕΡΕΥΝΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων, Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς- Δυτικής Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης όπου η Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ  συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η διαμόρφωση ενός Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου για την ένταξη σε ένα συγκροτημένο σύνολο ήδη εκπονηθέντων έργων στην περιοχή, την ανάδειξη και σύνδεση της Λίμνης Αγυιάς και του Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) με την ευρύτερη περιοχή και τη συνταξη ενός ευρύτερου πλαισίου συνολικής διαχείρισης και ανάδειξης του τοπίου και της περιοχής με βάση τις αρχές της αειφορείας σε επίπεδο χωρικό, κοινωνικό και οικονομικό. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι με ήπιες παρεμβάσεις η περιοχή να καταστεί:

  • Προσβάσιμη σε φυσιολάτρες, πεζοπόρους, ποδηλάτες, ορειβάτες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους
  • Χώρος αναψυχής των κατοίκων της περιοχής
  • Χώρος εκπαίδευσης όσον αφορά στην πανίδα, χλωρίδα, τον κύκλο του νερού (γεωμορφολογία της περιοχής) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Υπερτοπικός πόλος έλξης και κόμβος ποδηλατικών και φυσιολατρικών διαδρομών διαφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά

 

Περίοδος Υλοποίησης:  χχ μήνες

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

TOP Μετάβαση στο περιεχόμενο