Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για την διοργάνωση του πολιτιστικού προγράμματος του «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στα Χανιά 20-24 Ιουλίου 2022.

/ / Ανακοινώσεις

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης  προτίθεται να υλοποιήσει την διοργάνωση 5νθήμερων εκδηλώσεων  με τίτλο: «Φεστιβάλ Γης-Άνθρωποι και Προϊόντα» στο χώρο της Δυτικής Τάφρου στο Παλαιό λιμάνι των Χανίων  (20-24 Ιουλίου 2022). Προσκαλεί για την υποβολή οικονομικών προσφορών για  την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων.